Bất động sản giá 3-5 tỷ đồng đang được giao dịch nhiều nhất tại TP. HCM

15/07/2021

(Bannha.xyz) – Phân khúc bất động sản được giao dịch nhiều nhất trong 8 tháng qua là phân khúc trong tầm giá 3-5 tỷ đồng (chiếm 34% tổng số các giao dịch tại bannha.xyz). Phân khúc nhà giá 3-5 tỷ đồng tại TP. HCM đang ...